نحوه ثبت نام دوره نهم

npa registrationسازمانهای متقاضی جهت ثبت نام در نهمین دوره جایزه بهره وری 1404 می بایست مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند:

اعلام آمادگی رسمی جهت حضور در فرآیند ارزیابی

در این مرحله سازمان كتبا آمادگی خود را جهت حضور در فرآیند ارزیابی به دبیرخانه جایزه اعلام نموده و نماینده رسمی و تام الاختیار خود را به همراه پست الكترونیك و شماره تلفن همراه (جهت هماهنگی با تیم ارزیاب) در نامه مذكور معرفی می نماید. (نمونه متن نامه اعلام آمادگی)

ارسال فرم ثبت نام

در این مرحله سازمان فرم ثبت نام را تكمیل نموده و به همراه فیش واریزی هزینه ثبت نام به دبیرخانه جایزه ارسال می نماید (دریافت فرم ثیت نام - دریافت فرم ثبت نام در قالب PDF)

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی تیم ارزیابی مطابق جدول ذیل بوده و می بایست پس از دریافت صورتحساب به حساب دبیرخانه جایزه واریز و تصویر فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام تكمیل شده به دبیرخانه ارسال گردد

ردیف نوع سازمان هزینه حضور در فرایند ارزیابی(ریال)
1 بخش آب و برق 90,000,000
2 صنایع دفاعی و نظامی و امنیتی 95,000,000
3 حمل و نقل 90,000,000
4 آموزش و پژوهش 80,000,000
5 پولی و بانكی و بیمه 94,000,000
6 ارتباطات 84,000,000
7 خدمات درمانی 88,000,000
8 كشاورزی 88,000,000
9 هتل داری و خدمات تفریحی و گردش گری 84,000,000
10 خدمات عمومی 94,000,000
 11 ساختمان 94,000,000
 12 بازرگانی 90,000,000
 13 صنعت و معدن 94,000,000 
14  هزینه ثبت نام سایر بخشهای اقتصادی پس از بررسی اولیه سازمان اعلام خواهد شد  

شماره حساب دبیرخانه :

حساب شماره 1-11787670-110-219 بانک پاسارگاد شعبه مطهری- کد 219 به نام بهره وری توسعه پایدار (دبیرخانه جایزه) 

شماره شبا IR950570021911011787670001


 حساب شماره 96 / 47285036 بانك ملت شعبه امير اتابك - كد 65649 به نام بهره وری توسعه پایدار (دبیرخانه جایزه) 

شماره شبا IR550120000000004728503696

دریافت مستندات جایزه

برای دریافت مستندات یا تصاویر مراسم اختتامیه جایزه بهره وری 1404 با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.

NPA1404 leader

NPA1404 dolat

npa1404 President2