پرسش های متداول

س – نحوه ارزیابی سازمان ها به چه شكل است؟

پ – ارزیابی ها براساس مدل مفهومی طراحی شده و دریافت اقلام اطلاعاتی خام از سازمان های متقاضی می باشد، دبیرخانه جایزه پس از دریافت داده های سازمانی نسبت انجام ارزیابی حضوری به منظور صحه گذاری اقلام اقدام نموده و در نهایت با انجام محاسبات توسط ازیابان با توجه به برنامه های بالا سری امتیاز نهایی سازمان محاسبه می گردد .

 س – تاكنون چند دوره جایزه بهره‌وری 1404 برگزار گردیده است ؟
پ – تاكنون هفت دوره از نظام ارزیابی جایزه بهره‌وری 1404 برگزار گردیده است .

س – چگونه می توان به اقلام اطلاعاتی درخواستی دست پیدا كرد؟

پ – از آنجا كه اقلام درخواستی حسب نوع سازمان و حیطه فعالیت سازمانی تفاوت دارد سازمان های متقاضی می توانند پس از درخواست رسمی از دبیرخانه جایزه نسبت به دریافت فرمت اقلام اطلاعاتی اقدام نمایند .

س – چه سازمان هایی امكان حضور در فرآیند ارزیابی جایزه بهره‌وری 1404 را دارند؟
پ – كلیه دستگاه های اجرایی، بنگاه های اقتصادی، سازمان های خدماتی و موسسات آموزشی و پژوهشی بزرگ و متوسط كشور .

س – مدل تدوین شده نشات گرفته از چه مدلی است ؟
پ –مدل ارزیابی جایزه با رویکرد استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در سازمان ها طراحی گردیده است. بر این اساس، سازمان های حاضر در نظام ارزیابی، بر اساس اقداماتی که می بایست در حوزه سنجش، تحلیل و آسیب شناسی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهبود انجام دهند مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین منطق امتیاز دهی در این مدل، منطق رادار است. برای مشاهده اطلاعات تکمیلی پیرامون مدل ارزیابی کلیک نمایید.
س – رتبه بندی جایزه به چه شكل است؟

پ – مطابق سنوات گذشته از مكانیزم سطح بندی استفاده خواهد شد . سازمانی كه از 1000 امتیاز ممكن بالای 950 امتیاز را كسب كند و در هر معیار بالای 85 درصد امتیاز را كسب كند در سطح تندیس بهره ور قرار می گیرد، سازمان هایی كه در هر معیار 60 درصد امتیاز را كسب كنند و در مجموع بالای 800 امتیاز را كسب كنند در سطح پیشرو، سازمان هایی كه در هر معیار بالای 50 درصد و در مجموع بالای 650 امتیاز را كسب كنند در سطح همگام و سازمان هایی كه بالای 500 امتیاز را كسب كنند در سطح متعهد به چشم انداز قرار خواهند گرفت .

دریافت مستندات جایزه

برای دریافت مستندات یا تصاویر مراسم اختتامیه جایزه بهره وری 1404 با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.

NPA1404 leader

NPA1404 dolat

npa1404 President2