درباره جایزه بهره‌وری 1404

چشم انداز 10 ساله جایزه بهره‌وری 1404: 

جایزه بهره‌وری 1404 در صدد است در کلیه بخش‌های اقتصادی سازمان هایی كه در حوزه ارتقای بهره‌وری متناسب با برنامه های توسعه در سطح ملی حركت می كنند را با روش های علمی شناسایی نموده و به عنوان الگو در سطح كشور معرفی نماید تا در شبكه بزرگ بهینه كاوی سازمان های بهره ور كشور قرار گیرند.

بیانیه ماموریت جایزه بهره‌وری 1404:

دبیرخانه جایزه بهره‌وری 1404 ماموریت خود را ارزیابی، شناسایی، معرفی و تقدیر از سازمان های بهره ور دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در كلیه بخش های اقتصادی متناسب با مدل های علمی، اسناد بالادستی و اهداف سند چشم انداز بیست ساله كشور از طریق بهره جستن از نظرات خبرگان   بهره‌وری و به موازات آن استفاده از نظام های الكترونیك سنجش بهره‌وری می داند. همچنین این دبیرخانه ایجاد پایگاه ارتباطی و تعاملی میان سطوح مدیریتی و كارشناسی حوزه بهره‌وری در سطح كشور به منظور فراهم آوری بستر لازم جهت گردآوری، بومی سازی و توزیع دانش روز و ارائه مكانیزم های ارتقای بهره‌وری را وظیفه خود قلمداد می نماید .

اهداف كلان جایزه بهره‌وری 1404:

1-    شناسایی وضعیت ارتقاء بهره‌وری در سطح كشور بصورت سالانه
2-    ارزیابی، شناسایی و تقدیر از سازمان های بهره ور كشور در بخش های مختلف اقتصادی
3-    تشكیل شبكه تعاملی سازمان های حاضر در ادوار جوایز بهره‌وری 1404
4-    تشكیل بانك اطلاعاتی جامع شاخص ها و اقدامات مرتبط با ارتقاء بهره‌وری سازمان ها در هر بخش

دستاوردهای جایزه بهره‌وری 1404 تاكنون:

تاكنون شش دوره از جایزه بهره‌وری 1404 توسط این دبیرخانه بصورت ملی اجرایی گردیده كه از مهمترین دستاوردهای آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) ارزیابی و شناسایی بیش از 250 سازمان برگزیده در حوزه بهره‌وری در قالب بخش های اقتصادی
ب) تشكیل بانك اطلاعاتی وضعیت بهره‌وری در هر سازمان حاضر در فرآیند ارزیابی و در بخش اقتصادی
ج) فرهنگ سازی ارتقاء بهره‌وری در سازمان ها با روش ایجاد انگیزه از طریق تقدیر در مراسم اختتامیه جوایز بهره‌وری با حضور مقامات كشوری مرتبط
د) تهیه نرم افزار جامع سنجش بهره‌وری متناسب با نیازهای سازمان های حاضر در ادوار جوایز بهره‌وری
ه) فراهم آوری زمینه های تحقق ماده 79 برنامه پنجم توسعه

برای مشاهده سایراطلاعات کلیک کنید

دریافت مستندات جایزه

برای دریافت مستندات یا تصاویر مراسم اختتامیه جایزه بهره وری 1404 با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.

NPA1404 leader

NPA1404 dolat

npa1404 President2